ÁSZF

1.Általános Szerződési Feltételek!

1.1 .Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét.

Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető, Szolgáltató Gerendaporta  Vendégház. 3175. Nagylóc- Zsunypuszta, Fenyves utca.23, szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

Jelen ÁSZF 2021.Június.1-től határozatlan ideig hatályos.

2 .SZERZŐDŐ FELEK

Vendég:A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a honlapon keresztül, illetve a Szolgáltatónál az info@gerendaporta.hu email címen keresztül írásban szolgáltatást igénybe vevő személy-személyek aki az ÁSZF-et tudomásul veszik, és magukra nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban  Szolgáltató levelezési cím:

info@gerendaporta.hu

Telefon:+36 30 371 8436

3.SZOLGÁLTATÁS: 

A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.A Szolgáltató és a Vendég együttesen válnak szerződéses felekké.

4.ÁRAJÁNLAT: 

A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérése a Szolgáltató írásos árajánlata.

5.FOGLALÁS:

A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a foglalás véglegesítéséhez szükséges teljes szállásköltség 30%- ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

6. FOGLALÁSI-LEMONDÁSI FELTÉTELEK: 

6.1. A Foglalási és Lemondási feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával a teljes szállásdíj 30%- ának előre történő megfizetésével, és annak visszaigazolásával érvényes.

6.2.Amennyiben a foglalás megerősítéséhez kért összeg, a megjelölt határnapig nem érkezik meg, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

6.3.A lefoglalt, de a szálláshelyen meg nem jelent Vendég pénzbeli visszafizetésére nincs lehetőség.

6.4.Amennyiben a foglalás megerősítéséhez kért összeg (teljes szállásdíj 30%-a )a megegyezés szerinti határidőben nem érkezik meg, úgy a foglalás törlésre kerül.

6.5 .A 30% foglaló megfizetését utalással van lehetőség kiegyenlíteni.A fennmaradó szállásdíj  a szálláshelyre érkezéskor készpénzben fizetendő.

A helyi idegenforgalmi adó(IFA)a helyszínen fizetendő a szállásdíjon felül,mely vonatkozik a 18-70 év közötti Vendégekre.

6.6. Amennyiben a Vendég érkezéskor  a szerződés teljesítését elutasítja(a megrendelt szolgáltatás nem  kifizetése)úgy a Szolgáltatónak jogában áll megtagadni a szállás elfoglalását, valamint a 30% foglalót kötbérként érvényesíteni.

6.7.Amennyiben a Vendég az előlegfizetési kötelezettségét teljesítette de az érkezési napon nem érkezik meg, és írásos lemondás sem érkezik, úgy a  Szolgáltató a megfizetett előleg (teljes szolgáltatási összeg 30%-a) összegét kötbérként érvényesít.

6.8.A Vendég díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást, az érkezés előtti 21.napig.

6.9.Amennyiben a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt hagyja el  véglegesen a szállást, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékére.

7.KIEMELT IDŐSZAK:

7.1.Szilveszteri foglalását a Vendég a szállásdíj 50%- ának megfizetésével tudja biztosítani

7.2.A Fizetési móddal kapcsolatos költség a szerződő Vendéget terheli.

7.3.A Vendég adatok téves megadása ,és az azokból adódó károkért ,téves teljesítésért, semmilyen formában nem vállalunk felelősséget.

7.4.A választott fizetési módtól a Vendég csak Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.

8..FOGLALÁS  VÉGLEGESÍTÉS, ÉRVÉNYESÍTÉS:

8.1.A foglalásban meghatározott 30% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében.A foglalás a 30% megfizetését követően jön létre, amely írásban megkötött szerződésnek minősül, ami egyben az ÁSZF  Foglalási és Lemondási feltételek automatikus elfogadását is jelenti.

8.2.Vendég elfogadja, hogy a szóban leadott foglalás ,vagy módosítás,a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolás nem szerződés értékű.A szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, és árára, a Lemondási, és Foglalási valamint a vonatkozó ÁSZF-re. 

9.SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA:

9.1 A Szerződés módosításához a felek általi írásos megállapodás szükséges.

9.2.A már véglegesített, és visszaigazolt foglalásnál más dátumra történő áthelyezésre,  a szabad kapacitás függvényében van  csak lehetőség.

9.3..A Szolgáltató a Vendégház  meghirdetett árait, előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja, kivételt képez az adott időszakra vállalt kötelezettség.

10.A SZÁLLÁSHELY IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

10.1.A Vendég a szállást  az igénybevétel napján,14.00 órától történő bejelentkezéssel veheti igénybe, az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00 óráig.

10.2..A Vendég  a szálláshelyre való érkezéskor a hatályos jogszabálynak megfelelően, köteles a személyazonosságát igazolni a szállás elfoglalása előtt.

10.3.A kitöltött és aláírt bejelentővel a Vendég automatikusan elfogadja a szálláshely  Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshelyen kifüggesztett Házirendjét. 

10.4.A szálláshelyre való érkezéskor, a szolgáltatás igénybevétele előtt a teljes szállásdíj fennmaradó (70%) része kiegyenlítésre kerül.

10.5.A szálláson kizárólag a bejelentett Vendégek tartózkodhatnak, be nem jelentett Vendég szálláshelyen való tartózkodása NEM megengedett. 

10.6..Amennyiben a Vendég a szállást az érkezés napján reggel 9 óra előtt kívánja elfoglalni, és ezt a Szolgáltatóval egyeztette,  az előző éjszaka szállásdíjának 50%-a kerül felszámításra.

10.7.A szálláshelyre higiéniai okokból háziállatok NEM hozhatók.Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott károkért, a Vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.

10.8..A szálláson(faházban)  DOHÁNYOZNI, bárminemű TÜZET gyújtani, mécsest,,gyertyát égetni SZIGORÚAN TILOS!

10.10.A Vendég által hozott tüzijáték, és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a Szolgáltató írásos hozzájárulása, továbbá hatósági engedélyek beszerzése szükséges.

10.11.A szobákból illetve a házból bútorokat kivinni, dekorációkat, festményeket, képeket, áthelyezni nem lehet.

10.12.A szobákba étel, színes ital(,kóla vörös bor, szörp )felvinni nem megengedett, mivel  ezen italok szennyeződéseit eltávolítani a hajópadlóból nem lehet.

Étkezéshez az ebédlő, és az alagsori helyiség alkalmas, valamint jó idő esetén a kültéri filagória, illetve fedett terasz.

11.SZÁLLÁSHELY HASZNÁLAT MEGTAGADÁSA, SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE:

11.1..A szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatást megtagadni amennyiben a Vendég nem teljesíti érkezéskor a fizetési kötelezettségét.

11.2.A Vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet.

11.3.Fertőző betegségben szenved.

11.4.Elfogadhatatlan erőszakos, hangoskodó, erkölcstelen  összeférhetetlen, agresszív magatartást tanúsít.

11.5.Drog befolyása alatt áll.

11.6.A  szerződő feleken kívül álló okok ,úgynevezett Vis Major(tűz, árvíz…)

12.SZOLGÁLTATÓ AZ ALÁBBI FELTÉTELEKET NYÚJTJA:

12.1.A Vendégház csak egyben kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok számára.Maximum létszám: 8 fő, mely előzetes megállapodás alapján,+2 fővel bővíthető.

12.2..A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, Önök mint Szerződő felek, a Nagylóc – Zsunypuszta, Fenyves utca.23 .szám alatti ,3 hálószobás ,2 fürdőszobás, finn szaunával, légkondícionáló  berendezéssel, elektromos kandallóval, televízióval, mosógéppel, kerámialapos tűzhellyel, teljesen felszerelt konyhával ,nappali-ebédlő helyiséggel, kerti bútorokkal, ping-pong  asztallal, hidromasszázs  káddal, saját célból, üdülés céljából ,saját felelőségükre veszik igénybe.A házban, illetve a kertben található berendezéseket, felszereléseket, hozzáértés esetén fatüzelésű kazánt, kültéri filagóriát, kerti grill, bogrács eszközöket, gondos használatukkal, az Önök rendelkezésére bocsátjuk az ott tartózkodásuk alatt.

13.A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE, KÖTELEZETTSÉGE:

13.1.A házban ,illetve a  ház előtt parkoló gépjárművekben hagyott értéktárgyaikért, készpénzért, felelősséget nem vállalunk, ide értve például a gépkocsi feltörést, természeti károk okozta sérülést.

13.2.A ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, balesetekért, a Vendégház üzemeltetőjét felelősség nem terheli, illetve a házban keletkezett károkért ,balesetekért, felelősséget nem vállal.

13.3.A  Vendég vállalja, hogy a meghirdetett szolgáltatásokat saját felelősségére veszi igénybe.

13.4.A Vendég által a házban ,a ház berendezéseiben ,környezetében okozott károkért ,rongálásért,kártérítési felelősség terheli a Vendéget.

13.5.Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF- ben megadott telefon számon, illetve email címen, melyben segítségükre lehetünk az ott tartózkodásuk idején.

13.6.Távozás utáni reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

14.A  VENDÉG JOGAI: 

14.1.A Vendég jogosult a szálláshely rendeltetésszerű használatára, eszközeinek, berendezéseinek használatára. A Vendég panasztételi joggal élhet, amely azonban a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

15..A VENDÉG KÖTELEZETTSÉGEI:

15.1.A Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig a szolgáltatások ellenértékét kiegyenlíteni.

15.2.Gondoskodni  arról, hogy a felügyelete alá tartozó 14 év alatti gyermekek csak szülői felügyelet mellett tartózkodjanak a szálláson.

15.3.A Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve felügyelete alá tartozó személyek által okozott kár megtérítésére.

15.4..A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, amelyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közzé, ki kell kérni a szolgáltató hozzájárulását.

15.5.Ezen elektromos eszközök használat közbeni esetleges meghibásodásért  a Szolgáltató  felelősséget nem vállal.

15.6.A Szolgáltató köteles a Vendég tartózkodása alatti panaszt kivizsgálni, és a szükséges problémát elhárítani.

15.7.A szolgáltató köteles telefonos elérhetőséget megadni a Vendégnek az ott tartózkodása alatt felmerülő problémák esetleges rendezésére.

16.ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

16.1 A Szolgáltató a rendelkezésre bocsátott, személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról valamint, kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartására szükségesek.

16.2.  A Szolgáltató tevékenysége során  a felhasználók adatait a Szolgáltató  Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

16.3.A Szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén, Ön elfogadja azt, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, valamint egyetért az azokban foglaltakkal.Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.